Nežijeme svoje vlastní životyNežijeme svoje vlastní životy, pokud nevědomě přebíráme vzorce chování a jednání svých rodičů. Jde o opakování rodových vzorců, jejichž původ můžeme vystopovat několik generací dozadu. Opakovaná vztahová zklamání, podobné konfliktní situace, obdobné pracovní problémy, opakující se onemocnění…
Automaticky a dobrovolně našlapujeme do cizí stopy a přebíráme jako štafetu to, co naši předci nedořešili. Jdeme pak svým životem, ale zcela jiným směrem.
Teprve důkladná analýza našich vlastních životních příběhů nám napoví, kde je potřeba vykročit jiným směrem a především přestat se spoléhat na osvědčená řešení.
A to proto, abychom osvobodili nejenom sami sebe, ale především naše děti od zásadních a nikdy nekončících předurčených rodinných příběhů.Foto: Jarmila Voženílková

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taky o lásce

Indické sny