O emocích a pravdivosti


Pokud si své emoce uvědomujeme a máme s nimi soucit, dovedou nás k jádru našich potřeb. Upozorní nás na to, kde cítíme spokojenost a naplnění a kde hlad.
Nejsou dobré a špatné emoce. Jsou emoce. 
Pokud dokážeme přijmout autentickou emocionální výzvu na vnitřní a vnější události našeho života 
a všeho, co nás potkává, pak jsme schopni žít ve zdraví a integritě.
Všechny emoce jsou v našem životě důležité a je dobré uvědomit si, zda nevyužíváme naši přemíru emocionálního náboje pro manipulaci. Pro pozornost, energii a péči druhých lidí.
Častou emocí dnešní doby je strach. Že jsme sami, že budeme sami, že to špatně dopadne, že nám někdo ublíží, že nás někdo zneužije.
Strach velmi blokuje a svazuje nohy. Často má svůj původ v našem dětství a většinou souvisí se vzorci našeho chování k rodičům. Souvisí také s naší touhou být dobří, být přijati a oceněni. Zasloužit si lásku a pozornost druhých.
Strach nás oslabuje, protože tak nevědomě předáváme svoji sílu a akceschopnost někomu jinému 
a toužíme, aby se o nás postaral. Staví nás do role oběti.
Naučíme-li se citlivě vnímat co právě prožíváme, naučíme-li se pozorovat sebe samotné a přijímat 
co to s námi dělá…můžeme najít původ strachů, ale i jiných emocí, můžeme začít tvořivě pracovat se vším, co k nám přichází.
Vztahy jsou pro nás učební lekcí a podobné problémy a náročné situace se budou opakovat tak dlouho, dokud nepochopíme, neprožijeme a nepustíme.
Ne odpustíme, ale pustíme. Protože odpouštění není jednoduché a vyžaduje naši emocionální zralost a ta přichází postupně a nedá se nařídit.
Jedním z důvodů, proč svoje emoce popíráme a snažíme se jim vyhnout, bývá také strach a to strach z toho, že nás emoce prozradí a staneme se zranitelnými.
Pohlédnout do sebe, být k sobě upřímní a neutéct před tím, co v sobě najdeme je pro naše zdravé energetické tělo velmi důležité.
A jen tehdy, když budeme mít zdravé energetické tělo, budeme ve svojí každodennosti a realitě silní 
a moudří.
Nebudeme mít potřebu utíkat do falešně pozitivních kulis a nebudeme mít na tváři neustálý, ale mnohdy křečovitý a nepřirozený úsměv.
Každý z nás se může vyléčit a to díky pravdivosti a laskavému respektu ke svým citovým a emočním potřebám.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taky o lásce

Indické sny