Rodinné pravdy


Kdo se ponižuje, bývá povýšen
Život je těžký
Vztahy nefungují
Základem rodinné pohody jsou teplé večeře
Moc se neraduj
Emoce se neukazují
O problémech se nemluví

Pravda je nebezpečná
Peníze nerostou na stromě
Muž je hlavou rodiny a žena krkem, který hlavou otáčí
Co se doma uvaří, to se doma sní
Muži jsou…
Ženy musí…

A na jakých pravdách jste vyrostli vy?
A jaké rodinné pravdy dosud nesete a předáváte svým dětem?
Jak velkou věrnost svému rodu projevujete tím, že svým osudem ctíte život předešlých generací i v jejich smutku a problémech?
A proč potřebujete souhlas k tomu, žít svůj život a své vztahy podle svých vlastních životních zkušeností na základech zdravé sebelásky?

Naši rodiče nám nabídli svoje životní postoje a předali mnoho rodinných poselství. A všechna tato poselství formují naše vztahy a utváří sociální pole, ve kterém se pohybujeme a ve kterém žijeme. Vztahy k partnerům, ale i vztahy k jiným lidem velmi ovlivňují to, jaký vztah máme my sami k sobě.
Buďme pozorní v tom, co říkáme svým dětem a co říkáme svému partnerovi či partnerce v emočně náročném období.
A jak se chováme sami k sobě, když se všechno zamotá a je to bolavé a nepřehledné. 
Stačí občas poodstoupit a dovolit si jiný pohled na věc, uvědomit si, jak velmi úzce souvisí naše životní pozice s tím, co nám kdysi někdo říkal a ukazoval.
Možná to není jednoduché, ale je to zdravé.
Věty, předurčení, komentáře – jako zaklínadlo, jako cíleně namířená čarodějná hůlka.
Slova, která mají moc a sílu ve svém předurčení.  
Všechny naše emoční reakce a rodinné pravdy se utváří na základě sociální zkušenosti.
A sociální zkušenost je vždy propojená nejenom s naším životním stylem, ale také s tím s kým se stýkáme, jak a jaké vytváříme sociální vazby a jaké komunikační vzorce přitom uplatňujeme.
Toto všechno nás staví do předem dané pozice a utváří naši osudovou cestu životem.
Rodinné pravdy jako požehnání našemu životu a životu našich dětí.
Co je třeba změnit a poslat dál? Co je třeba zastavit?
Píšu o rodinných pravdách a rodovém poselství a přitom připomínám téma naší základní první čakry. Téma stability, jistoty, rodového propojení, pocitu bezpečí a důvěry. A také téma zdraví.

Jaké pravdy a která přesvědčení startují moje životní volby?
A v zájmu které kmenové věrnosti se bojím učinit rozhodnutí ve jménu svojí osobní síly, odvahy a lásky?
A limituje nás osud, karma a nebo vlastní přesvědčení?
A není to nakonec jedno a to samé?
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taky o lásce

Indické sny