Cesta drakaPoslední Úplněk spolu se zatměním Luny sliboval také mnoho negativního. Silné vášně, emoce, zlost, vztek, komplikace a nehody.
Nikdy se v nás neprobudí to, co tam už dávno nepřežívá a jenom vyčkává na svůj čas.
Každá astrologická konstelace působí velmi jemně, homeopaticky a je spousta lidí, kteří její účinek ani nezaznamenají. Není to proto, že by ono záhadné astrologické nefungovalo, ale proto, že každý z nás jsme v jiné úrovni citlivosti vnímání a stejně jako homeopatický lék přináší určitou informaci, stejně tak i každý z nás je na tuto informaci jinak nastavený.
Žijeme v různých potencích.  
Žijeme v energiích předurčených nejenom svým vlastním horoskopem zrození, ale také prostředím, ve kterém jsme vyrostli, v odkazu našich předků a naší osobní síly – kolik ji máme a jak a kam ji chceme investovat.
To je základ našeho satelitního vnímání a nevědomého přebírání vibrací, které s námi rezonují, které nás emočně rozruší a nastartují k akci.
Problém je v tom, že stále nutně potřebujeme znát návody a jasné instrukce. To je základní nedorozumění všech, kteří tyto návody a instrukce hledají v různých předpovědích a obecných konstelacích.

Aktuální astrologické i jiné konstelace (ovlivní nás i počasí, dopravní situace, vyslechnutý příběh, hudba, setkání, zhlédnutý film…) jsou jenom jemným ukazatelem toho, co potřebujeme uvolnit, dořešit a přijmout.
Nikdy se neptejme, proč se to děje, ale především vnímejme, co to s námi dělá.  
Všichni něco řešíme, protože podstata našeho žití je pohyb od nepoznaného k žitému. Všechno, co se v našem životě a v životech předešlých (míním tím generační dědictví) odehrálo, mělo svůj smysl a má pro nás informaci. Jak s ní budeme zacházet, záleží na nás, ne na obecných doporučeních a pravidlech.
Jsme naprosto originální bytosti a je potřeba svoji originalitu a jedinečnost podporovat a nebát se toho, když něco vnímáme a cítíme jinak než druzí.

Lunární osa, karmická cesta (osud) je v našem nativním horoskopu znázorněná jako cesta draka, od Dračího ocasu směřujeme k Dračí hlavě.
Dračí ocas (Sestupný uzel) je naše minulost a vše, co si s sebou a v sobě neseme. Minulost nelze změnit, vymazat, přetvořit. Je tady, aby nás poučila
o tom, co v sobě nevědomě podporujeme, obnovujeme a stále dokola prožíváme.
Z minulosti se učíme. A čím více jí respektujeme, tím více se můžeme naučit.  
Můžeme v ní ustrnout, ale můžeme se, díky ní, také osvobodit. Ovšem i toto má svoje limity.
Bojovat s minulostí, popírat jí či znehodnocovat, znamená popírat a znehodnocovat sami sebe. Je třeba ji poznat, přijmout a zpracovat.
S láskou a s pochopením.
Pravděpodobně to není možné ve dvaceti, ve třiceti, někdy ani v padesáti. Životní moudrost a životní nadhled přichází s životními zkušenostmi.
Prožitými, ne prostudovanými.

Dračí hlava (Vzestupný uzel) je místo, kam celý život směřujeme. Kde budeme formovat sami sebe, přijímat svoje životní úkoly a výzvy. Ovšem bez návaznosti na minulost a s popíráním toho, co nás formovalo (myšleno opět nejenom v generační souvislosti) nemáme potřebnou základnu a pevnou půdu pod nohama. Je třeba odrazit se od toho všeho a putovat dál ke svojí vlastní jedinečnosti a originalitě. I se všemi průšvihy a negacemi, se všemi omyly a objížďkami. Učíme se za pochodu a přebrané citované moudrosti jsou sice motivační, ale bez prožitku a potřebné životní zralosti zůstávají pouze zajímavou sebeprezentací.  

Naším posláním není přemoci draka, bojovat s ním a pálit mosty. To by byla chyba a zbytečně promrhaná životní energie.
Naším posláním je jemně a pozorně si draka osedlat, pozorovat po čem touží,
čím ho krmíme a stále dokola oživujeme, vnímat i svoje nutkání, svoje potřeby, pocity a emoce, když už mnohokrát opakujeme stále to samé. 
A teprve s postupným životním nadhledem a díky svým životním zkušenostem možná zjistíme, že se už roky pohybujeme ne cestou od ocasu k hlavě, ale stále dokola ve vibracích svých přání a naivních představ.
Osedlat jemně a s citem svého draka, opřít se do jeho síly a důvěřovat (sami sobě) znamená přijmout svojí životní cestu, svoji minulost a odvahu k budoucnosti.
I když představy těch, kteří to s námi myslí dobře, mohou být jiné, než ty naše.

Astrologické konstelace mohou být jemným vodítkem, stejně jako homeopatické cokoliv, co se nás několikrát za den dotkne, co nás vykolejí a rozruší. Je třeba být jemnými a citlivými pozorovateli.
Být pozorní k sobě, ke svým přáním, ke svojí životní cestě a k našemu drakovi.
Jak už mnohokrát připomínám opět jógu, jako možnost sebepoznání a sebereflexe, jógu, která nás učí vnímat sami sebe ve svojí vlastní pravdivosti.
A astrologie je krásným něžným doplňkem pro všechny, kteří umí číst nejenom v odborných a populárních knihách, ale především se nebojí číst sami v sobě a vést svoji životní (jógovou) praxi tak, jak to sami cítí a potřebují.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taky o lásce

Indické sny