První čakra - naše stabilní základna

Zkuste si představit svoje nohy pevně na zemi.
Zkuste si představit svoje blízké rodinné vztahy ve světle harmonie, lásky a bezpečí.
Zkuste si představit svůj vlastní pocit jistoty a důvěry ve vás samotné.
Tak jako se staví dům od základů, tak jako roste strom díky svým životadárným a pevným kořenům, tak i my potřebujeme svoji zdrojovou sílu, ze které budeme ve svém životě čerpat.
Zdrojová síla je nejenom naše zakořenění a uzemnění, ale také upravené a životadárné vztahy s našimi rodiči, prarodiči, dětmi, partnery a dalšími příbuznými. Je také symbolem našeho příjemného a vlídného domova, kde se cítíme bezpečně a kam se rádi vracíme pro pocit klidu a potřebného spočinutí.
První čakra nás také vrací k péči o naše tělo a k ochotě mu naslouchat.
Pro některé z nás je to spousta úkolů, je třeba na nich každý den pracovat, dolaďovat, hledat a řešit.
Nejlepší kurz duchovní nauky je každodenní a běžný život.
Záleží na tom, co nám naši předci předali. Tedy nejenom všechno, co se jim podařilo a na co jsme pyšní, ale i to, co se jim po několik generací nepodařilo a za co se třeba na ně (i nevědomě) zlobíme a ještě to (i nevědomě) znovu opakujeme.
Nespěchejme do meditací, duchovního rozjímání a pránické stravy.
Nespěchejme do světa energií, levitací a bezpodmínečné lásky.
Všechno má svůj čas.
Bez podpory harmonického vyladění naší základní zdrojové energie, bez vyřešených vztahů s našimi nejbližšími, bez klidného a bezpečného domova, bez pocitu vnitřního klidu a vnitřní stability můžeme lehce uletět a návrat pak bývá náročný.
Chápu, že společné meditace na nějakém příjemně vzdáleném místě ve společnosti nekonfliktních a usměvavých lidí je příjemnější než práce na vztazích s našimi nejbližšími či řešení letité manželské krize.
První čakra je prvním schodem v našem životním budování a pátrání.
Nepřeskakujme.
Protože teprve síla našeho kmene a síla našeho rodu, který cítíme za sebou jako pevnou oporu, štít a požehnání, dává sílu našemu vlastnímu životu a schopnost plnit si svoje vlastní předsevzetí.
Teprve harmonické vztahy v rodině a úcta k našim předkům nás posune k poznání, že nemusíme opakovat stále stejné chyby, že máme právo být jiní, šťastní a spokojení.
Cesta může být dlouhá, ale pevná zem pod nohama a důvěra v sebe samotné je to, od čeho se můžeme odpíchnout.
Když vykročíme.Foto: Jarmila Voženílková

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taky o lásce

Indické sny